Bảng giá tin vip

15-02-2020

Xem vị trí các khu vực VIP Tại Đây

Khu vực Thời gian Giá Khuyến mãi
Khu vực tuyển gấp
1 Tuần
80.000
2 Tuần
160.000
3 Tuần
240.000
1 Tháng
300.000
2 Tháng
500.000
3 Tháng
700.000
Khu vực hấp dẫn
1 Tuần
50.000
2 Tuần
100.000
3 Tuần
150.000
1 Tháng
200.000
2 Tháng
320.000
3 Tháng
450.000

- Cách đăng tin & nâng cấp lên tin VIP

- Xem vị trí các khu vực VIP Tại Đây

 

HOTLINE: 0977785032