CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ MỚI AN PHÁT
Địa chỉ: 049 Tân Long B, Tân Thới, Phong Điền, TP Cần Thơ
Mã số thuế: 0966696993
Số điện thoại: 0966696993
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng
Thỏa thuận
15/04/2023
Cần Thơ
Vị trí công ty
049 Tân Long B, Tân Thới, Phong Điền, TP Cần Thơ
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Miền Tây