Tran Thi Thanh Thao - 1999
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
3 giờ trước
Duyen Tran - 1996
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
7 giờ trước
Huỳnh Quế Trăm - 1988
Trung cấp
3 năm
Thỏa thuận
10 giờ trước
PHẠM THỊ TUYẾT ANH - 1998
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
23 giờ trước
Nguyễn Thị Lan Nhi - 2001
Phổ thông
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
1 ngày trước
Phạm Thanh Thảo - 1997
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
3 - 5 triệu
1 ngày trước
Trương thị cẩm linh - 2003
Phổ thông
2 năm
Thỏa thuận
1 ngày trước
Đặng Thị Cẩm Tiên - 1998
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
1 ngày trước
Nguyễn Thanh Thoảng - 1998
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
1 ngày trước
Nguyễn Thị Minh Thư - 1997
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Hồ Nhật Linh - 1997
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Võ Hiểu Đồng - 1999
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Lê Hoàng Em - 1996
Đại học
2 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Phan Thị Thuý Liễu - 1998
Cao đẳng
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Lê Kim Yến - 1994
Trung cấp
2 năm
3 - 5 triệu
2 ngày trước
Tạ Ngọc Diễm - 1994
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Hà Thị Thúy Linh - 1998
Đại học
Dưới 1 năm
3 - 5 triệu
3 ngày trước
Nguyễn Đức Tính - 0090
Đại học
5 năm
12 - 15 triệu
3 ngày trước
Tran Hoang Huy - 1998
Phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
3 ngày trước
Võ Thanh Phương - 1992
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Tìm kiếm ứng viên