VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

Tài Xế Bằng B2

VLXD THANH TRÚC

 Thỏa thuận
 10/03/2020
VIỆC LÀM HẤP DẪN

Tài Xế Bằng B2

VLXD THANH TRÚC

 Thỏa thuận
 10/03/2020
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020 Cần Thơ
 12 triệu - 15 triệu
 07/03/2020 Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 20/04/2020 Hậu Giang, Kiên Giang
 15 triệu - 20 triệu
 29/02/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ, An Giang
 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 10/03/2020 Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp
 7 triệu - 10 triệu
 03/03/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 29/02/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 11/04/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020 Cần Thơ
 12 triệu - 15 triệu
 25/02/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2020 Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 29/02/2020 Cần Thơ
VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Tài Xế Bằng B2

VLXD THANH TRÚC

 Thỏa thuận
 10/03/2020
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG