VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

Nhân Viên It

NHÀ HÀNG DR DÊ

 5 - 7 triệu
 30/06/2020
VIỆC LÀM HẤP DẪN

Tài Xế/lái Xe

CÔNG TY TNHH TIGON

 Thỏa thuận
 31/05/2020

Nhân Viên It

NHÀ HÀNG DR DÊ

 5 - 7 triệu
 30/06/2020
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp
 12 triệu - 15 triệu
 10/06/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2020 An Giang
 7 triệu - 10 triệu
 05/06/2020 Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020 Cần Thơ, Bến Tre, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 09/06/2020 An Giang, Đồng Tháp, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020 Khác
 Trên 30 triệu
 30/06/2020 Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Trà Vinh, Khác
 Trên 30 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 20 triệu - 25 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 Trên 30 triệu
 30/06/2020 Khác
 Trên 30 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 20 triệu - 25 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh, Khác
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 06/06/2020 Cần Thơ, Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020 Cần Thơ, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020 Cần Thơ
 12 triệu - 15 triệu
 26/07/2020 An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 31/05/2020 Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh
VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Nhân Viên It

NHÀ HÀNG DR DÊ

 5 - 7 triệu
 30/06/2020
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG