VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Thư Ký Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH HVN

 Thỏa thuận
 10/10/2019

Nhân Viên Bán Hàng

DƯƠNG SAO MAI

 10 - 12 triệu
 30/09/2019

Tài Xế Dấu C

CÔNG TY TNHH HAKIA

 7 - 10 triệu
 30/09/2019
VIỆC LÀM HẤP DẪN

Thư Ký Kinh Doanh

CÔNG TY TNHH HVN

 Thỏa thuận
 10/10/2019
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 12 triệu - 15 triệu
 10/10/2019 Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 08/11/2019 Cần Thơ, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019 Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2019 Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019 Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 05/10/2019 Cần Thơ, Đồng Tháp
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019 Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 21/10/2019 Cần Thơ
 Trên 30 triệu
 15/10/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 20/10/2019 Cần Thơ
 Trên 30 triệu
 30/10/2019 Cần Thơ, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 19/10/2019 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 19/11/2019 Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2019 Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bến Tre, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019 Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 01/11/2019 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2019 Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG