VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

Quản Lý Bán Hàng

CATHAY LIFE

 10 - 12 triệu
 15/04/2020
VIỆC LÀM HẤP DẪN
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 25 triệu - 30 triệu
 30/04/2020 Cần Thơ, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020 Hồ Chí Minh, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Khác
 15 triệu - 20 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 20 triệu - 25 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 Trên 30 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 Trên 30 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 Trên 30 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 Trên 30 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 Trên 30 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 20 triệu - 25 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 15 triệu - 20 triệu
 30/03/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Hồ Chí Minh, Khác
 10 triệu - 12 triệu
 15/04/2020 Cần Thơ
 12 triệu - 15 triệu
 25/04/2020 Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020 Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2020 An Giang
 7 triệu - 10 triệu
 28/04/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020 Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 08/05/2020 Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2020 Bến Tre
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ
 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh
 Trên 30 triệu
 25/05/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/04/2020 Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 30/04/2020 Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An, Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 30/04/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2020 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/03/2020 Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/03/2020 Bến Tre
 7 triệu - 10 triệu
 15/04/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
 12 triệu - 15 triệu
 31/03/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long
VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Quản Lý Bán Hàng

CATHAY LIFE

 10 - 12 triệu
 15/04/2020
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG