VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Nhân Viên Kinh Doanh

VISION LAND

 5 - 7 triệu
 30/11/2019

THU NGÂN

CỬA HÀNG THU

 3 - 5 triệu
 30/11/2019
VIỆC LÀM HẤP DẪN
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 15 triệu - 20 triệu
 20/12/2019 Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu
 20/12/2019 Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu
 20/12/2019 Cần Thơ
 12 triệu - 15 triệu
 20/12/2019 Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu
 20/12/2019 Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu
 20/12/2019 Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu
 20/12/2019 Cần Thơ
 12 triệu - 15 triệu
 20/12/2019 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 15/12/2019 Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Trà Vinh, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019 Bến Tre, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 30/12/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 25 triệu - 30 triệu
 19/12/2019 Cần Thơ
 20 triệu - 25 triệu
 30/11/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019 Vĩnh Long
 7 triệu - 10 triệu
 24/11/2019 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 30/12/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh
 Trên 30 triệu
 09/12/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu
 17/12/2019 Cần Thơ, Bến Tre, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 18/12/2019 Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 18/12/2019 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 17/12/2019 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 31/12/2019 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 31/12/2019 Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 30/11/2019 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 30/11/2019 Cần Thơ
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG