Việc Làm Cần Thơ | Tuyển Dụng Cần Thơ | Mekongwork
VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

JUNO CẦN THƠ

 Thỏa thuận
 13/08/2020

NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH

công ty H2

 5 - 7 triệu
 15/08/2020
VIỆC LÀM HẤP DẪN

Nhân Viên It

NHÀ HÀNG DR DÊ

 5 - 7 triệu
 30/08/2020
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2020 Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 06/09/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 20/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 25 triệu - 30 triệu
 01/09/2020 Cần Thơ, Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 10/08/2020 Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 16/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 04/09/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2020 Cần Thơ
 25 triệu - 30 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Long An, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh
 25 triệu - 30 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2020 Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2020 Cần Thơ
 15 triệu - 20 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Hồ Chí Minh
 Trên 30 triệu
 01/09/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 10/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2020 Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 15/08/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 10/09/2020 Cần Thơ
 7 triệu - 10 triệu
 31/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau
 7 triệu - 10 triệu
 30/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 17/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 10/08/2020 Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Nhân Viên Kinh Doanh

KHANG LONG

 3 - 5 triệu
 31/08/2020
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG