Việc Làm Trà Vinh | Tuyển Dụng Trà Vinh | Mekongwork
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 15 triệu - 20 triệu
 29/04/2021 Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 29/04/2021 Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2021 Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 Trên 30 triệu
 08/06/2021 Trà Vinh, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 08/06/2021 Trà Vinh, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 24/05/2021 Trà Vinh, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 20/04/2021 Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, Tiền Giang
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG