Việc Làm Sóc Trăng | Tuyển Dụng Sóc Trăng | Mekongwork
VIỆC LÀM TUYỂN GẤP
VIỆC LÀM HẤP DẪN
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 12 triệu - 15 triệu
 30/04/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang
 15 triệu - 20 triệu
 29/04/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 29/04/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 31/05/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 Trên 30 triệu
 08/06/2021 Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/05/2021 Sóc Trăng, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu
 08/06/2021 Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 24/05/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 31/05/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 29/04/2021 Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/04/2021 Sóc Trăng, Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang
 25 triệu - 30 triệu
 30/04/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG