Việc Làm Sóc Trăng | Tuyển Dụng Sóc Trăng | Mekongwork
VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

Nhân viên

Mekong credit

 7 - 10 triệu
 28/02/2021
VIỆC LÀM HẤP DẪN

Nhân viên

Mekong credit

 7 - 10 triệu
 28/02/2021
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 21/02/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 05/02/2021 Sóc Trăng, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 05/02/2021 Sóc Trăng, Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An
 12 triệu - 15 triệu
 31/01/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Khác
 15 triệu - 20 triệu
 18/02/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 16/03/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2021 Sóc Trăng, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 30/01/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 30/01/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 30/01/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 30/01/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Hậu Giang, Hồ Chí Minh
 25 triệu - 30 triệu
 30/01/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Long An, Hồ Chí Minh
 25 triệu - 30 triệu
 30/01/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 25/01/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang
 12 triệu - 15 triệu
 25/01/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 25/02/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 25/02/2021 Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 25/02/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 29/01/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh
VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Nhân viên

Mekong credit

 7 - 10 triệu
 28/02/2021
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG