Việc Làm Sóc Trăng | Tuyển Dụng Sóc Trăng | Mekongwork
VIỆC LÀM TUYỂN GẤP

Sale

Mekong credit

 10 - 12 triệu
 31/10/2020
VIỆC LÀM HẤP DẪN

Sale

Mekong credit

 7 - 10 triệu
 30/09/2020

Sale

Mekong credit

 10 - 12 triệu
 31/10/2020

Asm quản lý khu vực

Mekong credit

 10 - 12 triệu
 30/09/2020

Sale tín dụng

Mekong credit

 10 - 12 triệu
 30/09/2020
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 7 triệu - 10 triệu
 13/10/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 28/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2020 Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang
 10 triệu - 12 triệu
 07/10/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 15/10/2020 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2020 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 04/10/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Khác
 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang
 12 triệu - 15 triệu
 02/10/2020 Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tiền Giang, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Trà Vinh, Hồ Chí Minh
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang, Trà Vinh, Long An, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Hậu Giang, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Long An, Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Tiền Giang, Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Hồ Chí Minh
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Hậu Giang
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Sale

Mekong credit

 10 - 12 triệu
 31/10/2020

Sale tín dụng

Mekong credit

 10 - 12 triệu
 30/09/2020

Sale

Mekong credit

 7 - 10 triệu
 30/09/2020

Asm quản lý khu vực

Mekong credit

 10 - 12 triệu
 30/09/2020
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG