Việc Làm Sóc Trăng | Tuyển Dụng Sóc Trăng | Mekongwork
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 12 triệu - 15 triệu
 30/11/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 30/11/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 25/11/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 31/10/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/10/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2021 Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2021 Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Hà Nội, Hồ Chí Minh
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG