VIỆC LÀM TUYỂN GẤP
VIỆC LÀM HẤP DẪN
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 7 triệu - 10 triệu
 13/10/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 24/10/2020 Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khác
 10 triệu - 12 triệu
 22/10/2020 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 31/10/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang
 Trên 30 triệu
 30/09/2020 Hồ Chí Minh, An Giang, Hà Nội, Đà Nẵng, Trà Vinh, Long An
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Hà Nội, Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Long An
 Trên 30 triệu
 30/09/2020 Hồ Chí Minh, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Đà Nẵng
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 20 triệu - 25 triệu
 30/09/2020 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu
 17/10/2020 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
 7 triệu - 10 triệu
 17/10/2020 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG