VIỆC LÀM TUYỂN GẤP
VIỆC LÀM HẤP DẪN
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 7 triệu - 10 triệu
 28/02/2021 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2021 Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Khác
 7 triệu - 10 triệu
 08/02/2021 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 07/02/2021 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu
 30/01/2021 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang
 20 triệu - 25 triệu
 30/01/2021 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 30/01/2021 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Long An
 25 triệu - 30 triệu
 30/01/2021 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Long An
 15 triệu - 20 triệu
 30/01/2021 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 25 triệu - 30 triệu
 30/01/2021 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Long An
 25 triệu - 30 triệu
 30/01/2021 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 04/02/2021 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2021 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Long An
 25 triệu - 30 triệu
 30/01/2021 Hồ Chí Minh, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Hà Nội, Tiền Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2021 Hồ Chí Minh
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG