Việc Làm Bạc Liêu | Tuyển Dụng Bạc Liêu | Mekongwork
VIỆC LÀM HẤP DẪN

Sup

Mekong credit

 12 - 15 triệu
 30/09/2020

Sale

Mekong credit

 10 - 12 triệu
 31/10/2020
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2020 Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/10/2020 Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 30/10/2020 Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Trà Vinh
 12 triệu - 15 triệu
 26/10/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 07/10/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Tiền Giang
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 15/10/2020 Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 15/10/2020 Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 31/10/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu
 02/10/2020 Bạc Liêu, An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, An Giang, Bến Tre, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang
 10 triệu - 12 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hồ Chí Minh
 25 triệu - 30 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang, Hà Nội, Tiền Giang, Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 10/10/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 30/09/2020 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
VIỆC LÀM MỚI NHẤT

Sale

Mekong credit

 10 - 12 triệu
 31/10/2020

Sup

Mekong credit

 12 - 15 triệu
 30/09/2020
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG