Việc Làm Bạc Liêu | Tuyển Dụng Bạc Liêu | Mekongwork
VIỆC LÀM HẤP DẪN
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 12 triệu - 15 triệu
 28/02/2021 Bạc Liêu, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 18/02/2021 Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2021 Bạc Liêu, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 28/02/2021 Bạc Liêu, Cần Thơ
 10 triệu - 12 triệu
 31/01/2021 Bạc Liêu, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 31/01/2021 Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 31/01/2021 Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 25 triệu - 30 triệu
 30/01/2021 Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hồ Chí Minh
 20 triệu - 25 triệu
 25/01/2021 Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 12 triệu - 15 triệu
 25/01/2021 Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 25/02/2021 Bạc Liêu, Cần Thơ, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 7 triệu - 10 triệu
 25/02/2021 Bạc Liêu, Cần Thơ, Bến Tre, Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh
 25 triệu - 30 triệu
 30/01/2021 Bạc Liêu, Cần Thơ, An Giang, Hà Nội, Tiền Giang, Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 30/01/2021 Bạc Liêu, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 29/01/2021 Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG