VIỆC LÀM TUYỂN GẤP
VIỆC LÀM HẤP DẪN
VIỆC LÀM LƯƠNG CAO
 7 triệu - 10 triệu
 25/06/2020 Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, Bến Tre, Sóc Trăng, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Kiên Giang, Long An
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Kiên Giang, Tiền Giang
 12 triệu - 15 triệu
 26/07/2020 Cà Mau, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Kiên Giang, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 10/06/2020 Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang
 12 triệu - 15 triệu
 20/06/2020 Cà Mau, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Hậu Giang, Sóc Trăng
 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, Cần Thơ, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Sóc Trăng
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 20 triệu - 25 triệu
 05/07/2020 Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Khác
 10 triệu - 12 triệu
 08/06/2020 Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 20 triệu - 25 triệu
 08/06/2020 Cà Mau, An Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Long An
 10 triệu - 12 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Đồng Tháp, Hậu Giang
 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020 Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Kiên Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh
 10 triệu - 12 triệu
 13/06/2020 Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu
VIỆC LÀM MỚI NHẤT
VIỆC LÀM THEO NGÀNH NGHỀ
HOTLINE DÀNH CHO NHÀ TUYỂN DỤNG