Võ Ngọc Bảo Trân - 1997
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
1 ngày trước
Trương Thanh Hào - 1997
Cao đẳng
3 năm
Thỏa thuận
3 ngày trước
Nguyễn Thành Đạt - 1997
Phổ thông
1 năm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Thái Bảo Võ - 1983
Trung cấp
Trên 5 năm
Thỏa thuận
5 ngày trước
Hồ Hoàng Nhân - 1990
Đại học
3 năm
7 - 10 triệu
6 ngày trước
lâm hoàng mãi - 1990
Chứng chỉ nghề
3 năm
7 - 10 triệu
1 tuần trước
Nguyễn Lê Mộng Linh - 1989
Đại học
Trên 5 năm
5 - 7 triệu
1 tuần trước
Lê Nguyễn Đại Dương - 1989
Trung cấp
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
1 tuần trước
Trọng Nhân Trần - 1994
Cao đẳng
1 năm
7 - 10 triệu
1 tuần trước
Đặng Trần Thái Huy - 1985
Đại học
4 năm
7 - 10 triệu
1 tuần trước
Nguyễn Thị Mỹ Ái - 1988
Đại học
Trên 5 năm
5 - 7 triệu
1 tuần trước
HÙNG HẬU HUỲNH - 1991
Cao đẳng
3 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Huỳnh Minh Nhựt - 1996
Đại học
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Trần Hoàng Nghiêm - 2000
Phổ thông
2 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Phương Trầm Kiều Ngân - 1996
Đại học
2 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
NGUYỄN SƠN TÙNG - 1997
Cao đẳng
3 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Duy Phương Lâm - 1996
Phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Nguyễn Thị Thùy Dương - 1993
Đại học
Trên 5 năm
10 - 12 triệu
3 tuần trước
Phạm Văn Đang - 1988
Trung cấp
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
3 tuần trước
Lê Văn Minh Tâm - 1985
Trung cấp
Dưới 1 năm
3 - 5 triệu
3 tuần trước
Tìm kiếm ứng viên