Trần Thị Loan - 1996
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
1 giờ trước
Kiều Robin Thành - 1995
Đại học
1 năm
10 - 12 triệu
1 giờ trước
Lê Hoàng Khôi - 1999
Trung cấp
1 năm
7 - 10 triệu
6 giờ trước
Hà Duyên - 1996
Đại học
2 năm
3 - 5 triệu
9 giờ trước
Lý Minh Toàn - 1993
Đại học
4 năm
5 - 7 triệu
11 giờ trước
Đặng Hữu Nhân - 1996
Đại học
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
18 giờ trước
Phạm Giang chanel - 1991
Không yêu cầu
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
1 ngày trước
Trương Huỳnh Thanh Ngân - 1996
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
3 - 5 triệu
1 ngày trước
Mai nguyễn hoàng bảo giang - 1995
Phổ thông
2 năm
7 - 10 triệu
1 ngày trước
Đặng Trần Khang Vỹ - 1998
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
1 ngày trước
Chiêm Thị Mỹ Trân - 1997
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
1 ngày trước
Nguyễn trọng quyền - 1993
Cao đẳng
3 năm
Thỏa thuận
1 ngày trước
Nguyễn Lực - 1989
Đại học
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
1 ngày trước
Trần Thị Xuân Mai - 1998
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
2 ngày trước
Tuyết Ngân Nguyễn Ngọc - 1999
Cao đẳng
1 năm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Trương Thị Thắm - 1998
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Nguyễn Thúy Hồng - 1986
Cao đẳng
3 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Nguyễn Trần Ngọc Mỹ - 1999
Phổ thông
2 năm
3 - 5 triệu
2 ngày trước
kỳ Võ Huê - 1993
Đại học
3 năm
7 - 10 triệu
3 ngày trước
Phạm Như Ý - 1995
Đại học
1 năm
7 - 10 triệu
3 ngày trước
Tìm kiếm ứng viên