Huỳnh Bảo Ngọc - 1997
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
1 ngày trước
Lê Trúc Quyên - 1999
Đại học
1 năm
7 - 10 triệu
1 ngày trước
Huỳnh Quế Trăm - 1988
Trung cấp
3 năm
Thỏa thuận
2 ngày trước
Nguyễn Thị Ngọc Trâm - 1999
Đại học
2 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Phan thanh thảo - 1989
Không yêu cầu
Trên 5 năm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
LƯỢNG VIỄN THÔNG - 1989
Trung cấp
4 năm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Quốc Khánh - 1994
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Hoang Duong Nguyen - 1990
Đại học
3 năm
12 - 15 triệu
3 ngày trước
Nguyễn Thị Chi - 1999
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Lê Thị Mỹ Duyên - 1999
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
TRẦN THỊ HUYỀN TRÂN - 1998
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
4 ngày trước
Trương Thị Bảo Trang - 1998
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
4 ngày trước
Bùi Văn Cang - 1997
Cao đẳng
Dưới 1 năm
10 - 12 triệu
4 ngày trước
Bùi Văn Khương - 1996
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
4 ngày trước
Đinh Thị Kim - 1999
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
4 ngày trước
Võ Trần Duy Khang - 1997
Đại học
1 năm
7 - 10 triệu
5 ngày trước
Diep Thao - 1997
Đại học
1 năm
7 - 10 triệu
5 ngày trước
Nguyễn Đức Duy - 1995
Chứng chỉ nghề
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
5 ngày trước
Huỳnh Lê Ngọc Trân - 1999
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
3 - 5 triệu
6 ngày trước
Hà Thị Thanh Thùy - 1995
Cao đẳng
2 năm
7 - 10 triệu
6 ngày trước
Tìm kiếm ứng viên