Nguyễn Diễm Huỳnh - 1995
Trung cấp
3 năm
10 - 12 triệu
12 giờ trước
Phan Toàn Bảo Trâm - 1996
Cao đẳng
Dưới 1 năm
3 - 5 triệu
16 giờ trước
Đinh Hoàng Vẹn - 1995
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
17 giờ trước
Hân Nguyễn - 1989
Đại học
5 năm
10 - 12 triệu
21 giờ trước
Đặng thanh ngân - 1997
Phổ thông
1 năm
5 - 7 triệu
22 giờ trước
Huỳnh Quế Trăm - 1988
Trung cấp
2 năm
Thỏa thuận
23 giờ trước
Giàu Vũ - 1992
Đại học
5 năm
10 - 12 triệu
1 ngày trước
Hoàng Mến - 1998
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
1 ngày trước
Huỳnh Hoàng Thiện - 1980
Trung cấp
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Bui Thi Bich Da - 1990
Đại học
4 năm
Thỏa thuận
2 ngày trước
thuận trương - 1998
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
LÊ THỤY YẾN THANH - 1995
Đại học
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Nguyễn Ngọc Trân - 2000
Phổ thông
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
thái triệu anh - 2000
Trung cấp
2 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Thạch Chí Khang - 1993
Cao đẳng
2 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Dung Nguyenthiphuong - 1987
Trên đại học
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Quân Nguyễn - 1991
Cao đẳng
5 năm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Trần Minh Tân - 1992
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Ngân Hồng - 1996
Phổ thông
4 năm
7 - 10 triệu
3 ngày trước
Thanhnhi Nguyen - 1996
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Tìm kiếm ứng viên