Trần Thanh Sang - 1984
Đại học
Trên 5 năm
25 - 30 triệu
4 giờ trước
TRAN THI MY LINH - 1989
Đại học
Trên 5 năm
Thỏa thuận
1 ngày trước
Nguyễn Vũ Phong Sơn - 1993
Đại học
5 năm
10 - 12 triệu
2 ngày trước
Phat Le - 1994
Đại học
2 năm
10 - 12 triệu
4 ngày trước
Lâm Lê - 1997
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
5 ngày trước
Nguyen Phan - 1999
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
5 ngày trước
Trần Hoàng Quỳnh Trân - 1992
Đại học
5 năm
7 - 10 triệu
6 ngày trước
Lưu Ngọc Minh Hoàng - 1994
Cao đẳng
Trên 5 năm
20 - 25 triệu
1 tuần trước
Nguyễn Thị Yến Nhi - 2003
Phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
3 - 5 triệu
1 tuần trước
Nguyễn Thị Thúy Hằng - 1993
Đại học
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
1 tuần trước
LÊ THÀNH TÂN - 1993
Cao đẳng
2 năm
Thỏa thuận
2 tuần trước
Lê Ngọc Kiều Anh - 1996
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
2 tuần trước
Phùng Cẩm Hường - 1999
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Trần Thị Thanh Hằng - 1994
Trung cấp
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Bình Thái - 1986
Chứng chỉ nghề
3 năm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
ngân nguyễn - 1999
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
2 tuần trước
Nguyễn Ngọc Bích Trâm - 1997
Đại học
2 năm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Diêm Thị Huỳnh Như - 1994
Đại học
2 năm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Đặng Thị Kim Đan - 1999
Cao đẳng
Dưới 1 năm
3 - 5 triệu
2 tuần trước
Nguyễn thị tuyết Ngân - 1997
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Tìm kiếm ứng viên