Trần Thanh Sang - 1984
Đại học
Trên 5 năm
25 - 30 triệu
3 giờ trước
Lê Huỳnh Vân Anh - 1999
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
3 giờ trước
Danh Hậu - 1996
Đại học
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
4 giờ trước
Phạm Văn Đang - 1988
Trung cấp
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
6 giờ trước
Nguyễn Thị Thúy Hằng - 1993
Đại học
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
8 giờ trước
Nguyễn Thị Cẩm Tú - 1992
Cao đẳng
2 năm
7 - 10 triệu
11 giờ trước
Huỳnh Quế Trăm - 1988
Trung cấp
3 năm
Thỏa thuận
11 giờ trước
Nguyễn Thị Ái Mỹ - 1997
Đại học
1 năm
7 - 10 triệu
1 ngày trước
Đặng Hữu Nhân - 1996
Đại học
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
1 ngày trước
Trần Thị Ngọc Hân - 2000
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Nguyễn Thư - 1996
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Đỗ Hồng Thảo Nguyên - 1998
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
TRẦN THỊ KIỀU OANH - -0001
Trung cấp
1 năm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Phan Thị Thúy Vi - 1993
Đại học
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Phạm Cẫm Linh - 1998
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Trương Dương Khách - 1993
Cao đẳng
5 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Lê Thị Ngọc Diễm - 1994
Đại học
3 năm
5 - 7 triệu
2 ngày trước
Nguyễn Nhật Trung - 1999
Trung cấp
4 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Nguyễn Phú Khang - 1997
Đại học
2 năm
7 - 10 triệu
2 ngày trước
Hồ Thị Minh Thư - 1990
Cao đẳng
2 năm
5 - 7 triệu
3 ngày trước
Tìm kiếm ứng viên