Trần Thị Xuân Mai - 1998
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
1 tuần trước
Lê Nguyễn Bích Phượng - 2000
Không yêu cầu
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
1 tuần trước
Đặng Thị Thuý Anh - 1997
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
1 tuần trước
Trần Kim Ngân - 1999
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
1 tuần trước
HUỲNH THANH TUYỀN - 1994
Đại học
3 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Lê Trần Tiến Phát - 1997
Đại học
1 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Lê Tấn Duy - 1998
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Nguyễn Ngọc Như Hảo - 1991
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Nguyễn Thị Chúc Xuân - 1988
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Nguyễn Minh Sang - 1997
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Trương Thành Luân - 1992
Trung cấp
2 năm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Khả Vy - 1998
Đại học
1 năm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Nguyễn Thị Yến Nhi - 1997
Đại học
1 năm
15 - 20 triệu
2 tuần trước
NGUYỄN VĂN PHI - 1991
Cao đẳng
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Trần Na Lix - 1998
Cao đẳng
3 năm
3 - 5 triệu
2 tuần trước
Nguyễn Huỳnh An Khương - 1995
Đại học
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Võ Hoàng Phúc - 1994
Đại học
3 năm
3 - 5 triệu
2 tuần trước
Lê thị xuân đào - 1996
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Lâm Kim Ngân - 1999
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
2 tuần trước
Nguyễn Thị Thúy Hằng - 1993
Đại học
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
2 tuần trước
Tìm kiếm ứng viên