Nam Hai - 1995
Trung cấp
Chưa có kinh nghiệm
Thỏa thuận
11 tháng trước
Nguyễn Thị Ngọc Điệp - 1986
Đại học
Trên 5 năm
10 - 12 triệu
11 tháng trước
trầm văn phú - 1988
Đại học
3 năm
10 - 12 triệu
11 tháng trước
Hồ minh những - 1984
Trung cấp
Trên 5 năm
10 - 12 triệu
11 tháng trước
Huỳnh Văn Túy - 1990
Cao đẳng
3 năm
3 - 5 triệu
11 tháng trước
Thạch Thảo Giang - 2001
Phổ thông
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
11 tháng trước
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - 1996
Trung cấp
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
11 tháng trước
Trần Thị Huyền - 1989
Trung cấp
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
11 tháng trước
Khánh Trần Công - 1995
Trung cấp
3 năm
Thỏa thuận
11 tháng trước
Nguyễn Ngọc Ẩn - 1987
Trung cấp
Trên 5 năm
10 - 12 triệu
11 tháng trước
Võ Thị Ngọc Duy - 1996
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
11 tháng trước
Võ Thị Huỳnh Nhi - 1999
Cao đẳng
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
11 tháng trước
Nguyễn Thị Tiền - 1996
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
11 tháng trước
Lâm Thuỳ Dung - 1995
Đại học
2 năm
5 - 7 triệu
11 tháng trước
Trương Thị Thúy An - 1997
Cao đẳng
1 năm
5 - 7 triệu
11 tháng trước
Đào Nguyễn Phương Uyên - 1996
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
11 tháng trước
Thuan Nguyen - 1996
Trung cấp
3 năm
5 - 7 triệu
11 tháng trước
Võ Hồng Nhung - 1998
Phổ thông
2 năm
5 - 7 triệu
11 tháng trước
Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú - 1993
Trên đại học
4 năm
7 - 10 triệu
11 tháng trước
Tìm kiếm ứng viên