Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng 365 Netzero
Địa chỉ: 45 đường số 5, khu đô thị Vạn Phúc, phường hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0318431431
Số điện thoại: 0969997159
Qui mô: 100-200
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Xây dựng
Việc làm đang tuyển dụng
Thỏa thuận
09/08/2024
Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Hồ Chí Minh, Miền Nam
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Miền Tây