Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Trí Việt
Địa chỉ: 222 Xuân Thuỷ, KDC Hồng Phát, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Mã số thuế: 02923933979
Số điện thoại: 02923933979
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty cổ phần
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng
Thỏa thuận
15/04/2023
Cần Thơ
Thỏa thuận
15/04/2023
Cần Thơ
Thỏa thuận
15/04/2023
Cần Thơ
Thỏa thuận
15/04/2023
Cần Thơ
Thỏa thuận
15/04/2023
Cần Thơ
Vị trí công ty
222 Xuân Thuỷ, KDC Hồng Phát, P.An Bình, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Miền Tây