CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM SINGAPORE
Địa chỉ: Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
Mã số thuế: 0946645147
Số điện thoại: 0946645147
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty hợp danh
Lĩnh vực hoạt động Sản xuất
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Vị trí công ty
Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạnh, Cần Thơ
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Miền Tây