CÔNG TY TNHH TWENTY ONE VIET NAM
Địa chỉ: 68/9A đường CMT8, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Mã số thuế: 1801718436
Số điện thoại: 0971782501
Qui mô: 50-100
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động Bất động sản
Đã xác thực
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Miền Tây