CTY CP TMDV DẦU KHÍ MIỀN TRUNG - CN NHIÊN LIỆU DẦU KHÍ MIỀN TÂY
Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Vĩnh Qui, Xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Mã số thuế: 4300368426-004
Số điện thoại: 02923648879
Qui mô: Chưa cập nhật
Loại hình hoạt động: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động Chưa cập nhật
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng
5 - 7 triệu
29/02/2024
Cần Thơ
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Miền Tây