DATLINK GROUP
Địa chỉ: DATLINK GROUP
Mã số thuế: 8540475771
Số điện thoại: 0969989890
Qui mô: 200-500
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH MTV
Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh dịch vụ
Việc làm đang tuyển dụng
10 - 12 triệu
18/08/2022
Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam
12 - 15 triệu
18/08/2022
Cần Thơ
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Miền Tây