Merry Year International
Địa chỉ: 115 đường B5 khu dân cư Hưng Phú, phường Hưng Phú, TP. Cần Thơ
Mã số thuế: 1501111383
Số điện thoại: 0907577861
Qui mô: 10-25
Loại hình hoạt động: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động Tài nguyên môi trường
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng

Hiện tại không có tin tuyển dụng nào

Giới thiệu về công ty
Merry Year International is an iNGO focuses on sustainable development around the world and help providing such opportunity to those in need.
Mission: MYI assists continuously those in need of emotional and economic self-reliance through rudimentary solutions.
Vision: MYI creates a healthy sharing ecosystem, where those who received aid, gives it back to its neighbor.
Hình ảnh hoạt động
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Miền Tây