Suzuki Song Hào
Địa chỉ: 20/04 Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang
Mã số thuế: 1601368590
Số điện thoại: 0938244772
Qui mô: 25-50
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH MTV
Lĩnh vực hoạt động Bán lẻ & phân phối
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng
10 - 12 triệu
31/05/2024
An Giang
Vị trí công ty
20/04 Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang
Hình ảnh hoạt động
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Miền Tây