TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG BÔNG SEN
Địa chỉ: Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
Mã số thuế: 12019433
Qui mô: <10
Loại hình hoạt động: Chưa cập nhật
Lĩnh vực hoạt động Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Đã xác thực
Việc làm đang tuyển dụng
Giới thiệu về công ty
Bông Sen là tổ chức phát triển cộng đồng thành lập năm 2017, có giấy phép thành lập và trực thuộc Liên Hiệp Các Hội Khoa Học Kỹ Thuật Hậu Giang. Bông Sen thực hiện dự án tại Xã Tân Hòa và Trường Long A, huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Vui lòng tham khảo dự án tại: https://www.bongsen.org/Bông Sen thực hiện chương trình hỗ trợ cộng đồng tập trung vào các chưng trình:● Chương trình hỗ trợ kinh tế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn● Chương trình hỗ trợ học bổng● Chương trình nông nghiệp.
Hình ảnh hoạt động
Danh sách tin nhắn Danh sách chặn
Bạn đang ẩn thông tin với người này! Show
😀
😁
😂
🤣
😃
😄
😅
😆
😉
😎
😋
😍
😘
😙
😚
🤗
🤔
😑
😣
😥
😪
😫
😴
😛
😜
😝
😒
😓
🤑
😤
😞
😭
😰
😱
😵
😡
😷
🖐
👌
👍
👎
👊
👋
👏
👐
🙏
🤝
💓
💔
🔔
📞
💻
💲
💸
💳
📆
📷
🌹
🌺

Thông báo từ Việc Làm Miền Tây