Lê Toàn Miền - 1991
Cao đẳng
Trên 5 năm
7 - 10 triệu
3 ngày trước
Nguyễn Thị Cẩm Tú - 1991
Đại học
5 năm
7 - 10 triệu
3 ngày trước
Huỳnh Hiệp - 1997
Đại học
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
4 ngày trước
Nguyễn Thị Mỹ Nghi - 2000
Cao đẳng
Dưới 1 năm
7 - 10 triệu
4 ngày trước
Phạm Minh Thuỳ - 1982
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
4 ngày trước
Luân Nguyễn Thành - 1996
Phổ thông
2 năm
7 - 10 triệu
5 ngày trước
Thiệt Nguyễn - 1986
Đại học
Trên 5 năm
10 - 12 triệu
6 ngày trước
NGUYỄN THỊ BÉ NGỌC - 1999
Cao đẳng
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
6 ngày trước
Trần mẫn vy - 1997
Phổ thông
2 năm
Thỏa thuận
6 ngày trước
TRƯƠNG THỊ CẨM TÚ - 1987
Đại học
2 năm
Thỏa thuận
6 ngày trước
NGUYỄN THANH TỊNH - 1994
Trên đại học
Dưới 1 năm
Thỏa thuận
1 tuần trước
Nguyễn Thị Tuyết Quân - 1999
Đại học
Chưa có kinh nghiệm
3 - 5 triệu
1 tuần trước
Trịnh Bảo Truyền - 1991
Đại học
Trên 5 năm
20 - 25 triệu
1 tuần trước
LÊ THÀNH TÂN - 1993
Cao đẳng
2 năm
5 - 7 triệu
1 tuần trước
Châu Tuyền - 1997
Đại học
Dưới 1 năm
5 - 7 triệu
1 tuần trước
Huỳnh Thị Hồng Cúc - 1997
Cao đẳng
1 năm
5 - 7 triệu
1 tuần trước
Phạm Thị Kiều Duyên - 1997
Đại học
4 năm
5 - 7 triệu
1 tuần trước
Nguyễn Chí Huỳnh - 1994
Đại học
5 năm
Thỏa thuận
1 tuần trước
Nguyễn Phạm tiên - 2003
Đại học
4 năm
7 - 10 triệu
1 tuần trước
Trần Thị Ngọc Hân - 2000
Cao đẳng
Chưa có kinh nghiệm
5 - 7 triệu
1 tuần trước
Tìm kiếm ứng viên